18. - 20.6. 💻 3denní online výzva pro ženy 👩 TAJEMSTVÍ LÁSKY K SOBĚ 🥰 Jak být šťastná v životě, v partnerství i v poslání. ZDARMA jako dárek 🎁 pro Tebe. Více ZDE

RETREAT PRO PÁRY na Váňově statku + (VIRTUÁLNĚ) - přímý přenos lektorů z kurzu 21. - 23.6. ‍Víkendový program pro páry 👫, které si přejí do fungujícího vztahu vnést víc jiskry ✨ a porozumění, nebo které procházejí partnerskou krizi. Více ZDE

10denní transformační výcvik CORE TOUCH® I: Škola celostní smyslné masáže 💆28.6. - 7.7. na Váňově statku 🏡 PROMĚŇ ZPŮSOB, JAKÝM PROŽÍVÁŠ SVŮJ ŽIVOT. Více ZDE

18. - 20.6. 💻 3denní online výzva pro ženy 👩 TAJEMSTVÍ LÁSKY K SOBĚ 🥰 Jak být šťastná v životě, v partnerství i v poslání. ZDARMA jako dárek 🎁 pro Tebe. Více ZDE

RETREAT PRO PÁRY na Váňově statku + (VIRTUÁLNĚ) - přímý přenos lektorů z kurzu 21. - 23.6. ‍Víkendový program pro páry 👫, které si přejí do fungujícího vztahu vnést víc jiskry ✨ a porozumění, nebo které procházejí partnerskou krizi. Více ZDE

10denní transformační výcvik CORE TOUCH® I: Škola celostní smyslné masáže 💆28.6. - 7.7. na Váňově statku 🏡 PROMĚŇ ZPŮSOB, JAKÝM PROŽÍVÁŠ SVŮJ ŽIVOT. Více ZDE

Vaginálním mapováním pročistíte svou duši

Lektorka partnerských vztahů a zakladatelka prožitkově-vzdělávacího prostoru ARKAYA® – Centrum těla, Mgr. Denisa Říha Palečková, nám poví něco o vaginálním mapování. Víte, co to je? A víte, že si můžete vaginálním mapováním uzdravit i své psychické trauma z minulosti?

Co je to vaginální mapování?

Vaginální mapování je metoda, která slouží k uvolnění pánevního dna, vnímání citlivosti v intimní oblasti a též cítění celého těla. Dotekem aktivujeme citlivost vaginálních stěn. Ženy vyhledávají mapování, protože chtějí zlepšení v intimním prožitku, v oblasti sexuality, ale ve výsledku je přesah mapování obrovský. Vnímáme celé svoje tělo, duši, naše potřeby v životě, a utvrzujeme se v tom, co chceme nebo nechceme. Vrací nás to takzvaně do těla. To je podle mě velmi výstižný výraz, protože my se ukotvujeme samy v sobě.

Jaké ženy vás vyhledávají?

  1. ženy, které ví a cítí, že by mohly prožívat víc v oblasti intimity
  2. ženy, které si přejí uzdravit své tělo nebo své vztahy, chtějí posunout vztah k sobě sama, lépe se vnímat, naslouchat a dělat jen ta správná rozhodnutí ve svém životě
  3. ženy, které určitým způsobem zanevřely na sexualitu a vyhýbají se jí z nějakého důvodu, ale pociťují, že to není úplně přirozené, a že by to chtěly změnit

Proč ženy cítí, že chtějí prožívat více v intimní oblasti?

Znám mnoho žen, které byly velmi pozitivně překvapeny efektem mapování. Jednu z našich klientek například k rozhodnutí absolvovat mapování přimělo uvědomění, že není přece běžné, když při milování s partnerem nic necítí. A rozhodla se, že rozkoši ve svém životě půjde naproti.

Po několika sezeních vaginálního mapování měla najednou při milování s partnerem prožitek takové intenzity potěšení a vzrušení, o kterém dříve vůbec netušila, že by mohlo existovat! Byla to chvíle, kdy se její vagína a její tělo probudilo. Tento okamžik byl tlustou čárou za více než 30 lety bez touhy. Od té doby se její sexualita začala úžasně rozvíjet.

Mapování pomůže uzdravit tělo i vztahy?

Ženy, které mají radostný, veselý, uspokojivý sexuální život, jsou často mile překvapeny, jak mnohonásobně silnější mohou jejich prožitky ještě být. Současně mapování pomáhá i s tím, aby odplavilo a odneslo vše, co radosti a potěšení brání. Sem patří celá řada nemilých životních zkušeností, které žena v minulosti plně nezpracovala, a bolesti se spontánně vyhýbá potlačováním svých pocitů.

Tento proces je zpravidla podvědomý. Žena utlumí svůj dech, tělo, city. Navykne si žít s určitou mírou napětí, kterou po mnoha měsících a letech považuje za “normální”. Určitým způsobem zapomene, jaké to je, žít a cítit naplno, mít mnohem vyšší hladinu energie a radosti.

Vaginální mapování pomáhá tyto bolesti identifikovat a jednou provždy uvolnit z těla ven. Ženy jsou pak často překvapené, kolik mají energie, jak je jim lehce, o kolik se cítí silnější a svobodnější. Náhle jsou ukotvené samy v sobě, zvyšuje se jejich tvořivost, schopnost milovat a prožívat lásku, a pochopitelně i kapacita intenzivní sexuální rozkoše.

Díky vaginálnímu mapování tak lze “vyléčit” následky jemnějších i opravdu silných traumat. Sem patří sexuální zneužívání, emoční i fyzické zranění při porodu, emocionální bolest třeba po nevěře a mnoho dalších.

To vše se děje v relativně krátkém čase dnů, týdnů, maximálně měsíců. Ženy zpravidla navštíví něco mezi 3 (“povinné” minimum) a 10 (málokdo potřebuje více) sezeními. Jedno sezení trvá 2-3h.

S jakým traumatem nejčastěji ženy přicházejí?

Velmi silné trauma je právě zkušenost sexuálního zneužívání. Taková žena je negativním způsobem ovlivněná do budoucího partnerského a intimního života. Z podvědomí zážitek sexuálního zneužívání vyplouvá na povrch jak bubák, až do té doby, než je vědomě zpracovaný a puštěný.

Terapie, která využívá pouze rozhovor a slova, nemá tak silný efekt, aby ženě do hloubky pomohla. Pokud do léčby nezahrneme také práci s tělem, je výsledek jen velmi slabý. Žena svému prožívání rozumí, ale to jí nepomáhá v pocitových projevech, které její život řídí mnohem více než vědomá rozhodnutí.

Se sexuálním zneužíváním můžeme pracovat efektivně jen na rovině těla, a tím je právě mapování. I žena v 50ti letech může odbourat negativní zážitky ze svého dětství. Je to pročištění od všech toxických prožitků, které žena často i desítky let nosí v sobě a neví, jak je odložit.

Mezi další bolestné zkušenosti bohužel často patří i takové, které si jinak spojujeme s radostí. A to je porod. Mnoho žen při něm prožije i určitou formu šoku, bolesti, emocionálně se nemusí cítit dobře a často i fyzicky strádá. Při mechanickém poranění (nástřih, natržení, císařský řez apod.) pak vaginální mapování doplňujeme také speciálním postupem léčení jizev.

Co všechno nabízíte Vy?

Nabízíme také semináře v oblasti sexuality a partnerství. Škola šťastného partnerství zahrnuje víkendové Retreaty pro páry, ale i týdenní dovolenou Láska & vášeň v Thajsku.

Pro ty, kteří chtějí jít do hloubky nejen v ovládnutí umění této masáže, ale také v osobní transformaci, kterou práce s ní přináší, je určen CORE TOUCH® I: Škola celostní smyslné masáže. Ten je současně i nejhlubším profesním vzděláním v této oblasti. Ovšem nadpoloviční většina lidí jej navštíví především kvůli sobě, se záměrem zlepšit kvalitu svého života na všech rovinách. To se totiž díky kurzu děje. Jakmile začneme pracovat se svým tělem, otevíráním srdce, vědomou pozorností… začnou se v našem životě dít divy. Nejen v sexualitě.

Výcviky navštěvují nejen Češi a Slováci, ale jezdí k nám i studenti z mnoha dalších zemí Evropy, USA, Kanady i Asie. pro ty tlumočíme do angličtiny (hlavní jazyk je čeština).

Individuální sezení jsou skvělou možností pro ty, kteří preferují individuální péči. Bylo by však chybné říci “buď anebo” (buď seminář, nebo individuální sezení). Obojí má svá specifika. Někteří lidé se po absolvování určitého typu semináře rozhodne pro individuální sezení, aby potřebné ukotvil v prožitku a posunul se dál v rukou odborníka či odbornice. Jedno skvěle doplňuje druhé.

Zážitek ze semináře je nepřenosný, a například ti, kteří se chtějí masáži a bodyworku věnovat profesně, se pochopitelně nemohou potřebné naučit v individuálním sezení. Potřebují mnoho podnětů, zážitků, zkušeností, práci s různými typy lidí, feedback…

Proto nadskakuji, když slyším, že se některá masérka vyškolí za víkend od majitele masážního studia. Taková žena se naučí postup, a to je vše. Během tak krátké doby, a navíc mimo skupinový rámec a třeba aniž by různé formy masáže mnohokrát sama přijímala, lze předat jen velmi omezené zkušenosti a dovednosti.

Zpravidla takové masérky také brzy skončí, protože jim práce nedává hlubší smysl a nedokáží ani do sezení s klientem vnést hlubší rozměr, který je v této práci klíčový.

Velkou oblibu si získalo vaginální mapování, které jste teprve před pár lety v ČR začala vyučovat. Co byste o něm ještě řekla?

Těší mě, že nejen ženy chápou, jak významná je tato metoda pro jejich život celkově nejen intimitu. Přibývá gynekologů, psychoterapeutů a dalších odborníků z jiných disciplín, kteří si všimli, že vaginální mapování pomáhá nejenom zvyšovat požitek a potěšení v těle, ale pomáhá i léčit a uzdravovat témata, které se sexualitou zdánlivě nesouvisí.

 

A které věci to jsou?

Mapování úžasně pomáhá upravit menstruační cyklus, pokud zde z nějakého důvodu zažíváme disharmonii. Mnoho žen přestává cítit bolest, která je doprovázela třeba i 10, 20 let v jejich životě při menstruaci.

Vzpomínám si na jednu klientku, která ve 34 letech přestala z neznámých důvodů menstruovat. Snažila se znovu svůj cyklus získat, zkoušela alternativní medicínu, bylinky, hormonální léčbu, a nic nepomáhalo. Při druhém mapování se jí opět spustila menstruační krev. Takže je to metoda, která má ohromný vliv na naše tělo i na naši duši, a velmi přirozeným a mocným způsobem nás uvádí do zdraví a harmonie.

Vaginální mapování pomáhá léčit i trauma po porodu a různé formy emocionálních zranění, které mohou být zpracovány v hlavě, ale v těle zůstaly.

Měla by se žena podle Vás o vagínu nějak starat?

Ano určitě. Jako ženy bychom měly své vagíně naslouchat mnohem více, než jsme zvyklé. Můžete si to představit tak, že ona je taková moudrá bytost, která k nám velmi často promlouvá a dělá to téměř neustále, ale my jí velmi často nenasloucháme.

Proč bychom jí měli naslouchat?

Mnoho žen, když si projde zpátky svůj život, dívá se i na intimní zážitky, tak vnímá: “Hmm… já jsem ji velmi často neposlouchala! Já jsem se vůbec nezajímala o to, co ona chce, jak ona se cítí, co mi říká”, a to se pak projeví tak, že třeba máme sex s někým, s kým ani nechceme, nebo způsobem, který se nám nelíbí, ale říkáme si: “To bude dobrý, to bude dobrý, já to vydržím, to bude dobrý…”.

A to je také jeden z důvodů, proč vagína postupně ztrácí svou citlivost a proč k nám přestává promlouvat. Respektive ten její hlas se ztiší. Moje doporučení je, abyste jí naslouchali a abyste ji využili jako takovou studnici moudrosti.

Studnici moudrosti?

My na to nejsme v naší kultuře zvyklí, ale je mnoho dalších velmi moudrých kultur, které uctívají jóni. Uctívají ženské přirození a klaní se pomyslně i doslovně před tou silou, kterou naše ženské intimní ústrojí skýtá.

Třeba v indiánské tradici Quodoushka věří, že děloha je mikrokosmos v makrokosmu. V mnoha indických chrámech najdete sochy velikých vagín a oni je polévají mlékem, dávají na ně květy a zdobí je. Tyto obrazy skutečnosti zmiňuji, abychom si více uvědomili význam našeho těla a moudrost, kterou v sobě máme. Když začneme kultivovat vztah ke svému tělu a i ke své intimitě, ke své vagíně, tak se mocným způsobem mění náš život.

Ovlivní aspekt „moudrosti“ náš život?

Určitě ano. Jedna z absolventek výcviku sexuologické práce s tělem popisovala, že když začala vnímat potěšení ve své vagíně, stouplo jí sebevědomí. Najednou přirozeným způsobem začala mít lepší uvědomění sebe sama a naučila se vážit si sama sebe. A já bych spolu s tím chtěla říct, že sexualita je velmi silná stránka našeho života. Pokud se naučíme žít s radostí a zdravě, tak moudrost v nás velmi pozitivně ovlivní všechny naše aspekty našeho života.

Může si vaginální mapování dělat žena i sama sobě?

Tuto otázku dostávám poměrně často a moje odpověď je ano, ale… Technicky to možné je a je to lepší než nic, protože mapováním aktivujeme své cítění, uzdravujeme a probouzíme vaginální tkáň.

Je tedy lepší když nás mapuje druhý člověk?

Ano. Prožitek je mnohem hlubší a intenzivnější, když nás tímto procesem někdo provází. Jeden z důvodů je, že technicky je to mnohem jednodušší a druhá osoba, která nám tak pomáhá poznávat své tělo, může mnohem lépe dosáhnout na určité části vaginálních stěn, kam se samy nedostaneme, anebo dostaneme, ale s pomůckou a musíme se u toho víc soustředit.

Další důvod je, že druhý člověk nás může mnohem více podpořit v uvolnění. Pokud jde o uzdravující procesy, tak je určitě dobře, aby někdo byl vědomý, přítomný a láskyplný po mém boku, a dokázal mne podpořit a jakoby ochránit a rozvinout. Takže moc doporučuji mapování s průvodcem, ať už je to vlastní partner, kamarádka nebo profesionální masážní terapeut, protože se díky tomu dostaneme mnohem dál.

Co všechno by měl profesionální masážní terapeut umět?

Kdo se chce stát masážním terapeutem či terapeutkou v oblasti lidské intimity, potřebuje velmi důkladný výcvik nejenom k této technice, ale měl by mít hluboké porozumění práci s lidskou sexualitou, s tělem a lidskou psychikou. Musí být velmi jasný v hranicích, dále velmi vědomý a čitelný v komunikaci. Při mapování poskytuje ukotvení a podporu.

Jak vypadá sezení vaginálního mapování s terapeutem?

Masážní terapeut zahájí sezení tím, že si s vámi sedne a zeptá se vás, proč přicházíte, jaký je váš záměr, co byste chtěly díky mapování ve svém životě zažít, změnit či rozvinout. Po úvodním rozhovoru se osprchujete a po té přichází fáze probuzení těla. Tou může být například chvilka tance pro rozproudění se a uvolnění pánve. Poté je již fáze mapování na masážním stole.

A dál…?

Při mapování se ten, kdo mapuje, dotýká jednotlivých míst ve vagíně a probíhá jasná komunikace. Postupně se zcitlivuje vaginální tkán v různých hloubkách. Poté je uzavření, žena má prostor pro doznění svých pocitů. Někdy ty pocity mohou být ale nepohodlné.

Proč nepohodlné?

Ženě, která prožila trauma, se z podvědomí mohou vynořovat negativní životní zážitky, takže jí může být ze začátku nepohodlně. Například ji mohou trápit nevítané emoce jako smutek a vztek, může ji bolet hlava, podbřišek, má pocit na zvracení apod. To je v případě léčení traumatu běžné a potřebné.

Je to podobné jako s detoxikací jídlem. Kdo tím prošel, tak ví, že detox je zprvu doprovázen nepohodlnými prožitky a tělesnými projevy: iritace, horečky, pupínky apod. Poté, co se organismus vyčistí, je člověku mnohem lépe než předtím. Ale přechodně hůře.

Vaginálním mapováním uvolňujete své tělo, pánevní dno a třeba i dlouho potlačované emoce. To v první fázi vyjde na povrch, ale na dalším sezení je již ženě lépe a uvědomuje si, jaký pokrok udělala. Začíná se objevovat radost a potěšení, což je naším cílem.

Kolik sezení tedy doporučujete?

Minimum jsou tři sezení, dále dle vlastního uvážení. Některé ženy nezažívají žádné nepohodlí, a naopak cítí radost a potěšení. Ovšem pokud žena prošla náročným porodem, sexuálním zneužitím a podobně, je pravděpodobné, že se tyto zážitky vyplaví, pokud nejsou již zpracované.

Jak dlouho mapování trvá?

Samotné mapování trvá přibližně dvě až tři hodiny.

Jaký doporučujete odstup mezi jednotlivými sezeními?

Doporučuji nenechávat rozestup moc dlouhý, může to být i relativně krátké období, den po dni nebo obden až tři dny, týden. Nedoporučuji ale více než měsíc. Spolu s mapováním se žena otevírá fyzicky i emočně. Když pak nechá moc dlouhý rozestup mezi sezeními, tělo má tendence se vracet do starých známých zajetých kolejí. Čili u dalšího sezení pak v podstatě znovu děláme práci, kterou jsme na začátku už jednou udělali.

Ovšem jakmile doběhne cyklus změn, tak je to v podstatě definitivní, už se nevracíme zpátky. Není to, jako když vám někdo rozmasíruje ztuhlá záda a za chvilku jsou ztuhlá opět. Když při mapování jednou něco pročistíme, tak už se nám dané prožitkové vzorce nevrací zpět do těla. Pokud si nevytvoříme podobně zraňující zkušenost znovu.

Sahá terapeut i prstem do vagíny?

Není to o tom, že vám někdo dá rychle prst do vagíny. Přijímající žena si celý proces řídí sama. To znamená, že právě ona se podílí na tom, v jakém rytmu mapování probíhá. Sama určuje, jakou kvalitu doteku přijímá. Pro komunikaci využíváme obraz ciferníku, kdy si vaginální otvor představíme jako hodiny. Nahoře je 12, dole je 6. Čísla slouží jako nástroj komunikace. Musíme probudit každou část vaginální stěny.

Ten, kdo mapuje, velmi jasně vysvětluje, kde se pohybuje, jaký tam má tlak a říká třeba „Teď jsem na trojce, jsem na jeden článek hluboko a můj dotek je zhruba takový…“ Může třeba na ruce nebo na noze ukázat sílu tlaku, kterou zrovna používá. A přijímající žena pak říká: „Aha, aha, tak zkus třeba ještě víc přitlačit nebo méně, zkus zavibrovat…” a podobně.

Vaginální stěny se probouzí?

Když jsme mapované, tak tam máme druhého jako pomocníka, který nám pomáhá oživit a rozeznít naše tělo. Ženy mají pocit, že jsou skutečně paní svého těla. Vaginální stěny se postupně zcitlivují, na dotek se stávají měkčí, teplejší, pulzující. Měkkost se tam objevuje o to víc, když odchází určitá bolest nebo trauma, které jinak ve vaginální tkáni bývají usazené.

Žena může vnímat i různé fyzické pocity, například řezání. Třeba pokud někdy v minulosti zažila řez skalpelem, objevuje se znovu pocit řezání. Tyto negativní zážitky po mapování odcházejí, a posilují se ty pozitivní – radost a potěšení.

Staráte se ještě nějak o jizvy po skalpelu či porodu?

Pokud má žena jizvy v intimní oblasti, což může být jizva po nástřihu či potrhání při porodu, jizva z císařského řezu nebo operace slepého střeva, tak i ty jizvy, které jsou v oblasti bříška nebo pánevní oblasti zad, tak všechny tyto jizvy ovlivňují i naše intimní prožívání.

A pokud máme jizvy v těchto oblastech, tak je mapování třeba spojit i s tzv. léčením jizev. To je zase jiný postup, kdy využíváme pevnější dotek a používáme ricinový olej nebo speciální mast na rozpouštění jizev, protože tím zvyšujeme citlivost tkáně zase jiným způsobem. Velmi mnoho žen potřebuje spojit mapováníléčení jizev, protože obojí ovlivňuje naši citlivost.

Jak velký je zájem o vaginální mapování?

Velký a stále narůstající. Přestože je to tak intimní oblast a my ženy jsme většinou velmi opatrné, než někoho pustíme ke své vagíně. Ale přestože jsme zvyklé si přirozeně chránit své intimní soukromí, tak vaginální mapování vyhledává mnoho žen.

Vysvětluji si to tím, že jejich ženská intuice jim napovídá, že tam je něco zajímavého a že skrze to mohou mnoho získat do života. Protože spolu s mapováním a uvolněním pánevního dna se opravdu dějí mocné změny na všech životních rovinách, nejenom v oblasti sexuality.

Kde se mohu já nebo můj partner metodu vaginálního mapování naučit?

Jedna forma jak absolvovat vaginální mapování jsou sezení s profesionálním terapeutem či terapeutkou. Další možnost je naučit se tuto metodu na dvoudenním prožitkovém kurzu VAGINÁLNÍ MAPOVÁNÍ: Potěšení a léčení, který otevírám jednou ročně.

V rámci víkendu získáte všechny potřebné znalosti a dovednosti k tomu, abyste se mohly ve svém soukromí mapovat třeba s partnerem či kamarádkou, kteří se metodu naučí a mohou vás pak podpořit.

Co všechno se na semináři učí?

Kromě samotného postupu mapování se naučíte další principy jak uvolňovat své tělo, jak prohloubit dech, jak pracovat s pánevním dnem. Na místě se můžete rozhodnout, zda chcete mapovat, i být jen jako divák.

Jsou ženy při mapování odhalené?

Mnoho žen řeší otázku odhalení svého těla. Při sezení ani na kurzu vaginálního mapování ovšem nevidíme mnoho nahých žen, protože často přijímají v triku, mají přes sebe šátek nebo sukni. Přestože se jedná o intimní zónu těla, tak nahoty na semináři moc není, a vy můžete být mapovaná a vůbec nebýt nahá.

Čím byste ženy motivovala k návštěvě ve vašem centru?

Doporučuji, aby si ženy naplánovaly sérii mapování jako takovou malou osobní dovolenou své transformace. Aby na sebe nevyvíjely tlak v tom smyslu, co všechno musí stihnout a vykonat. Aby měly opravdu prostor na přijímání, vnímání svého těla a vstřebávání. Je velmi dobré psát si deník; poznámky či kresby ke svým prožitkům. Opravdu tento čas chápat jako takový ponor dovnitř, do sebe, a vědět, že to je můj hlavní záměr v těchto dnech.

Kdy metoda vaginální mapování vůbec vznikla?

Vaginální mapování využíváme v Čechách pod tímto názvem od roku 2013. Spolu s Richardem Vojíkem, se kterým jsme mapování do ČR, na Slovensko a vůbec do Evropy přinesli, jsme vytvořili vlastní formu mapování, obohacenou o prvky usnadňující jeho průběh, a zvyšující jeho efektivitu.

Aktuálně jsme vyškolili již desítky skvělých odborníků z Čech, Slovenska, Dánska, Belgie, ale i USA či Kanady.

Shrnutí

Vaginální mapování je metoda, která pomáhá ženám najít cestu k sobě sama. Skrze mapování se spojujeme se svým pánevním dnem, se svým středem a tělem. A díky tomu rozpoznáváme, kým vlastně jsme, jaký je náš životní směr a poslání. S hloubkou efektu mapování se pak potkáme ve všech aspektech našeho života.

© Mgr. Denisa Říha Palečková, 2016

Chcete tento článek zveřejnit či jeho části citovat na svém webu? Je to možné s uvedením autora (Denisa Říha Palečková) a zdroje článku (odkaz na tuto stránku). Zároveň nás prosím informujte na email [email protected] a pošlete nám odkaz na Váš web, kde je citace či článek umístěn. Děkujeme!

Pokud budete chtít uvést také informace o autorce, využijte tento odstavec:

Denisa Říha Palečková
Přináší zcela nový pohled na intimitu a metody, jak tuto oblast využít pro zdraví, štěstí, partnerský život a osobní rozvoj. Díky svým kurzům, přednáškám a článkům pomohla od roku 2002 již mnoha tisícům lidí k radostnějšímu a naplněnému životu. Je známá především díky sestavení celostní smyslné masáže, která se u nás rychle rozšířila pod názvem tantrická masáž. Párům ukazuje, jak naplnit vztah láskou a vášní a být zamilovaní třeba i po 20 letech. Zakladatelka Školy celostní smyslné masáže, Školy šťastného partnerství, prožitkově-vzdělávacího centra ARKAYA® a výcviku CORE TOUCH® pro laiky i profesionály. Do Čech zavedla také tzv. vaginální mapování a léčení jizev. Vede také semináře pro ženy, které ženám pomáhají probudit lásku v sobě a k sobě, vést šťastný a harmonický život a prožívat radost a rozkoš skrze vlastní tělo. Z pohodlí domova se můžete učit a rozvíjet i díky jejím online programům Jak uspokojit ženu, Tajemství šťastného vztahu a Jak se otevřít do vztahu

Pravidelná inspirace
pro šťastný život a vztahy?

Vyplň svůj e-mail a nejnovější články a videa budou chodit přímo do Tvé schránky.

Regular inspiration
for your happy relationship

Fill in your email and the latest articles and videos will go straight to your inbox...

Komentáře