Můj příběh si teď můžete přečíst i v nové knize, která se v březnu 2023 stala mezinárodním bestsellerem na Amazonu. 

GLOBAL CONSCIOUS ENTREPRENEURS: 49 Entrepreneurs Changing the World

Jsem vděčnou spoluatorkou - jedna z 49 podnikatelů, kteří sdílí své osobní a jedinečné strategie, jak vstoupit do své síly a měnit svět k lepšímu.

Cena: 450 Kč 250 Kč

„Mnoho skvělých věcí se v mém životě stalo díky zákonu přitažlivosti. Vždy jsem věřila, že si svou realitu tvoříme. Zkoumala a používala principy, jak to celé funguje.

O to větší mám radost a jsem poctěná, že jsem byla přizvána spolutvořit knihu, která má zákon přitažlivosti ve své DNA. Kniha se "zrodila" díky vizi Marie Diamond, která stála u zrodu legednárního "The Secret".
Kniha Global Conscious Entrepreneurs se stala bestsellerem #1 na Amazonu v mnoha zemích.
A věřím, že příběhy a zkušenosti do ní vetknuté rozzáří životy mnoha milionů lidí po celém světě.

Mgr. Denisa Říha Palečková

Úvod

Je v podnikání prostor pro spiritualitu? Po celá léta se zdálo, že jsou to dva neslučitelné světy. Teď se ale stále víc lidí zabývá myšlenkou „proč ne obojí?“. Když se podnikání spojí s meditací, manifestací a osobní transformací, úspěch bude zaručeně následovat!

O knize

Každý, kdo je obeznámen se zákonem přitažlivosti, ví, že vesmír vám může splnit vaše touhy, pouze pokud víte, jaké jsou.

Nestačí chtít být bohatý nebo úspěšný, musíte být připraveni ukázat vesmíru plán cesty za vašimi sny.

Se svými prohlášeními o poslání, pětiletými plány a bezpočtem hodin strávených dekonstrukcí „co“, „kde“, „jak“ a „proč“, je to podnikatel, který stojí pevně a říká vesmíru, co přesně a kdy chce.

Navenek se to může zdát jako pouhý podnikatelský plán, ale je to také projev ve své nejčistší podobě.

Kniha Global Conscious Entrepreneurs zkoumá příběhy 49 inspirativních autorů z celého světa. V této knize sdílejí osobní příběhy, které stojí za jejich úspěchy, jejich jedinečné nástroje a strategie a jejich poselství vytrvalosti, která mění život.