PŘEPIS LIMBICKÉHO OTISKU 24.4. (17 - 22 h) online workshop a vedená meditace » Projdi hlubokou vnitřní transformací ... a zvol si, jakou cestou se vydáš. Více ZDE

LÁSKA, HOJNOST, POSLÁNÍ 1.5. (10 - 19 h) jednodenní seminář pro ženy 💃 na Chateau Mcely » Pro ženy, které chtějí zažít láskyplnou péči a které se chtějí více propojit s tím, kam ve svém životě směřují. Více ZDE

PŘEPIS LIMBICKÉHO OTISKU 24.4. (17 - 22 h) online workshop a vedená meditace » Projdi hlubokou vnitřní transformací ... a zvol si, jakou cestou se vydáš. Více ZDE

LÁSKA, HOJNOST, POSLÁNÍ 1.5. (10 - 19 h) jednodenní seminář pro ženy 💃 na Chateau Mcely » Pro ženy, které chtějí zažít láskyplnou péči a které se chtějí více propojit s tím, kam ve svém životě směřují. Více ZDE

Pomáhám lidem znát a žít své sny a poslání

Co Vás přivedlo k práci s intimitou a sexualitou?

Už od střední školy mi bylo jasné, že chci pomáhat lidem ke šťastnějšímu životu. Po gymplu jsem studovala sociologii, a pořád jsem si lámala hlavu nad tím, jak to prakticky využít, tak aby jsem lidi inspirovala a pomáhala jim.

Než jsem začala pořádat semináře pro lidi v oblasti osobního rozvoje a intimity, sama jsem desítky podobných absolvovala. Objevila jsem díky tomu prostředí, kde jsem se cítila velmi přirozeně. Kde byl prostor pro pocity, upřímnost, lidskost. Dávalo mi to mnohem větší smysl než to, co jsem se učila na univerzitě. „Konečně, tady jde o skutečný život!“, cítila jsem.

Ve škole a později v práci jsme často vedeni k tomu, abychom maximum své pozornosti, času a energie věnovali něčemu, co pro nás osobně nemá velký význam. A naopak nám chybí vzdělání v oblastech, které jsou z mého pohledu pro naplněný život zcela zásadní:

  1. Vnímat a milovat sebe sama, naslouchat si, rozumět touhám svého srdce. Najít své životní poslání.
  2. Naučit se rozumět odlišnostem v mužském a ženském prožívání světa. Na rovině každodenního života, komunikace i intimity.
  3. Naučit se zásady šťastného života ve vztahu, který se postupem doby ještě prohlubuje a přináší dokonce ještě více štěstí a radosti než na počátku.
  4. Porozumět všem aspektům základní životní síly – sexuality. Díky ní můžeme:
  • Léčit tělo i duši, posilovat duševní i fyzické zdraví a dlouhověkost.
  • Rozvíjet svou tvořivost a schopnost manifestovat své sny.
  • Rozšiřovat lásku k sobě, druhým a ke všemu kolem.
  • Prohloubit vztah a povznést ho na zcela jinou úroveň.
  • Růst a zrát jako člověk i duchovní bytost.

Tato práce si mě přivolala. První kurzy jsem začala vést na žádost mých bližních. Z koníčka při studiu se postupně stala nádherná práce na plný úvazek. Mé životní poslání.

Co Vás na této práci naplňuje?

Největší odměnou je pro mě vidět, jaké výsledky má. Že metody a nástroje, které využívám, jsou tak silné, rychlé a efektivní. Když se po pár měsících potkám s dvojicí, co u nás byla na víkendovém Retreatu pro páry, a slyším: „Zachránili jste nám rodinu.“ nebo „Předtím jsme spolu 20 let hezky žili a měli jsme se rádi. Teď se MILUJEME.”“…
Nebo žena, co byla na kurzu pro ženy mi píše, že po 17 letech menstruačních křečí a nesnesitelných bolestí ji najednou nic z toho netrápí. Nebo jiné, která ve svých 34 letech z neznámého důvodu přestala menstruovat, a nepomáhala jí žádná bylinná ani hormonální léčba, se při druhém vaginálním mapování spustí krev a ona se po 3 letech marných snah znovu cítí být ženou. Další ženy, které si konečně skutečně užívají své tělo a intimní život plný radosti a potěšení. Nebo takové, které vyléčily sexuální či porodní trauma… Těch příběhů jsou dnes již tisíce.

Lidé nám píší i to, že si zlepšili život a vztah už jen na základě sledování našich webinářů a videí. Tak to je pro mě hlavní satisfakcí a motorem v této práci pokračovat. A rozšiřovat tak vědění a zkušenosti, které by měly být součástí běžné školní docházky, mezi desetitisíce dalších lidí po celém světě.

Obzvlášť v intimních vztazích je zjevné, kolik lidí se trápí a rozchází ne proto, že by se k sobě nehodili. Ale proto, že se neměli možnost naučit, na příkladu svých rodičů ani jinde, jak s láskou a radostí žít ve vztahu. Protože i to je umění.

Co jste za dobu Vaší dlouholeté praxe vysledovala jako nejčastější chyby v partnerských vztazích?

Jedna z častých chyb je: „Podle sebe soudím tebe.“ Přistupujeme k partnerovi na základě toho, jak my prožíváme svět. V komunikaci, v činech i v intimitě. Ovšem obzvlášť v posteli zpravidla NEplatí pravidlo: „Co máš rád, dělej druhému.“ S partnerem se přitahujeme právě proto, že jsme každý zcela jiný. Díky tomu mezi námi funguje chemie a máme tzv. polaritu.

To však znamená i to, že máme odlišné potřeby v doteku. Zatímco žena se uvolňuje a sexuálně probouzí skrze pocit bezpečí, porozumění, emočního naladění a doteky na koncových částech těla (ruce, nohy, tváře, krk…), NIKOLIV skrze přímočarý dotek na pohlaví, pro muže je to většinou naopak. Díky přímému doteku v intimních místech se v nich probouzí energie a láska.

Pro mnoho vztahů je náročným zlomem příchod dětí. Nejen díky změně životního rytmu, určité ztrátě soukromí a větší časové náročnosti. Hodně žen bohužel při porodu zažije i určitou formu fyzického i duševního zranění. Natržení, nástřih či řez i po zhojení významně ovlivňují intimní život.

Žena může dlouhodobě cítit bolest. Nebo “jen” méně cítí; poraněná tkáň je i po zhojení necitlivá. I to má vliv na to, že se ženě nechce do intimního života. Buď se mu přímo vyhýbá, nebo prostě nemá motivaci a zájem. Mnoho se může změnit díky léčení jizev a vaginálnímu mapování. Obě metody by se měly standardně aplikovat, pokud porod nebyl vyloženě plný blaženosti a radosti, jak by „správně“ měl probíhat.

Jaký je Váš názor na nevěru? A proč podle Vás vzniká?

Nevěra zpravidla mezi dvojicí vytváří odstup. Ať už se o nevěře ví nebo je tajná, většinu dvojic intimní energetická výměna s dalším partnerem oddaluje a odcizuje. Některé nevěry vznikají z touhy po dobrodružství a ze zvědavosti. Řada nevěr vzniká z určitého hladu, nenasycené potřeby. To může být potřeba tělesná nebo i emoční (touha po přijetí, lásce, uznání, pocitu výjimečnosti).

Pro partnery, kteří čelí nevěře, je vždy užitečné se podívat, co nevěrný partner hledá jinde. Jakou kvalitu, jaký zážitek, jaký pocit? Neposuzovat a neodsuzovat. A zkusit tuto potřebu naplnit jinak. Řada manželek, které jsou velmi samostatné, rozumné a chápavé, jsou zaskočené a zklamané, když je jim muž nevěrný s ženou, která je emoční a nezralá. Ovšem ona je právě díky tomu pro ně přitažlivá.

„Rozumné manželky“ by se měly naučit ztělesňovat i archetyp „blbé blondýny“ = ženy, která je bezradná a potřebuje stále pozornost a pomoc. Muž pro ni může být rytířem zachráncem. A to je sexy! 😉

Je podle Vás možné mít harmonický vztah po celý život s jedním partnerem?

Ano. Když si vyberete srdcem, naučíte se, co je do vztahu třeba (vědomé milování, komunikace, práce s emocemi, odlišné prožívání u mužů a žen…) a jste připraveni se dále rozvíjet a růst. Pak můžete mít vztah i sex, který zraje jako víno! 🙂

Pokud zažívají partneři ve vztahu vyhasnutí, kde a čím by měli začít, aby se to zlepšilo?

K „vyhasnutí“ zpravidla dochází díky ztrátě polarity, kdy spolu dvojice žije jako dva kamarádi nebo spolupracovníci. Na všem se domluví, vše zorganizují, obstarají domácnost i děti. Zpravidla si rozumí a mají hezký vztah. Jenom ta intimita… jaksi pokulhává. Není chuť, nálada ani čas…

Ztráta polarity neboli depolarizace znamená, že jsou oba víceméně stejní. Naše společnost nám k tomu napomáhá tím, že se ženy učí být „mužské“ = zacílené, zodpovědné, výkonné… a muži naopak jemní a citliví, pečující… Často tak vznikne i opačná polarita, kdy je žena tím “mužem” ve vztahu a naopak. Často jsou pak oba přetížení a nespokojení, protože doslova nejsou ve své kůži a ve své skutečné podstatě a síle.

Dalším důvodem ke ztrátě citu může být určitá forma zranění a duševní bolesti. Ta buď vznikla přímo ve vztahu, nebo již dávno předtím. Ale díky strachu z prožitku bolesti se jeden i druhý partner uzavře a chrání. Energie mezi nimi pak tolik neproudí.

V prvním případě se zaměřujeme na posílení polarity ve dvojici. Kdy se žena raduje ze své ženskosti, která je plná citů, vášně, chaosu, divokosti a intuice. A muž vnitřní síly, zaměřenosti a podobně.

V druhém případě je třeba i léčit a uvolnit zamrzlou a pečlivě skrývanou bolest. K tomu využíváme práci s tělem. Vědomé milování a pro ženy pak ještě vaginální mapování.

Jak víme, že jsme se správným partnerem a náš vztah jen vyhasl a upadl do stereotypu, a nebo jsme se špatným partnerem a bylo by lepší ze vztahu odejít?

Moje zkušenost je, že v 90% případů, kdy oba partneři mají chuť do vztahu investovat a pozitivně ho měnit, je obrovský prostor pro nádherný vztah, který může být mnohdy ještě lepší než kdy předtím. Většina nedorozumění a odcizení pramení v nedostatku informací a zkušeností, jak žít v každodenním i intimním životě ve vztahu. Aby spolu dva lidé žili “šťastně až do smrti” nestačí jen to, že se na začátku do sebe zamilovali.

Dvojice, které k nám přijedou na kurz pro páry, zpravidla během víkendu mají jasno, jakým směrem se jejich vztah dále bude ubírat. Většinou už rovnou zaznamenají významný posun k radosti, lásce a vášni. A pokud budou předané nástroje a principy ve svém životě dále využívat, mají vyhráno.

Pokud je odcizení a neporozumění ve dvojici tak výrazné, že bude každý šťastnější s někým jiným, tak to zpravidla během víkendu také poznají. A minimálně načerpají mnoho zásadních informací do vztahu dalšího 🙂

Když si zpětně vybavíte všechny roky Vaší praxe, co Vás nejvíc těší?

Mám velkou radost, kolika lidem jsme pomohli otevřít nové obzory směrem k životnímu naplnění. Jak ve vztahu, tak v osobním životě. Pomáháme lidem znát a žít své sny a poslání. Toto je můj vlastní životní příběh, a tak přirozeně tuto cestu ukazuji i ostatním.

© Mgr. Denisa Říha Palečková, 2015

Denisa Palečková pro intimi.sk

Chcete tento článek zveřejnit či jeho části citovat na svém webu? Je to možné s uvedením autora (Denisa Říha Palečková) a zdroje článku (odkaz na tuto stránku). Zároveň nás prosím informujte na email [email protected] a pošlete nám odkaz na Váš web, kde je citace či článek umístěn. Děkujeme!

Pokud budete chtít uvést také informace o autorce, využijte tento odstavec:

Denisa Říha Palečková
Přináší zcela nový pohled na intimitu a metody, jak tuto oblast využít pro zdraví, štěstí, partnerský život a osobní rozvoj. Díky svým kurzům, přednáškám a článkům pomohla od roku 2002 již mnoha tisícům lidí k radostnějšímu a naplněnému životu. Je známá především díky sestavení celostní smyslné masáže, která se u nás rychle rozšířila pod názvem tantrická masáž. Párům ukazuje, jak naplnit vztah láskou a vášní a být zamilovaní třeba i po 20 letech. Zakladatelka Školy celostní smyslné masáže, Školy šťastného partnerství, prožitkově-vzdělávacího centra ARKAYA® a výcviku CORE TOUCH® pro laiky i profesionály. Do Čech zavedla také tzv. vaginální mapování a léčení jizev. Vede také semináře pro ženy, které ženám pomáhají probudit lásku v sobě a k sobě, vést šťastný a harmonický život a prožívat radost a rozkoš skrze vlastní tělo. Z pohodlí domova se můžete učit a rozvíjet i díky jejím online programům Jak uspokojit ženu, Tajemství šťastného vztahu a Jak se otevřít do vztahu

Pravidelná inspirace
pro šťastný život a vztahy?

Vyplň svůj e-mail a nejnovější články a videa budou chodit přímo do Tvé schránky.

Regular inspiration
for your happy relationship

Fill in your email and the latest articles and videos will go straight to your inbox...

Komentáře