Legendární RETREAT PRO PÁRY - víkendový kurz pro páry ve Villa Pepita (2. - 4.6.). Poslední 2 volné pokoje! Více ZDE

MÁJOVÁ INSPIRACE & SLEVY na vybrané online programy a dárkové poukazy - pouze do 31.5. 

(LÁSKA JE TVŮJ ZDROJ VE VZTAHU - sleva 2.000 Kč, Tajemství šťastného vztahu, Jak uspokojit ženu, Přepis limbického otisku, masáže v ARKAYA® a další.)

Legendární RETREAT PRO PÁRY - víkendový kurz pro páry ve Villa Pepita (2. - 4.6.). Poslední 2 volné pokoje! Více ZDE. 

MÁJOVÁ INSPIRACE & SLEVY - na vybrané online programy a dárkové poukazy pouze do 31.5. 
(LÁSKA JE TVŮJ ZDROJ VE VZTAHU - sleva 2.000 Kč, Tajemství šťastného vztahu, Jak uspokojit ženu, Přepis limbického otisku, masáže v ARKAYA® a další.)

Potrat – jizva na těle i na duši, kterou lze uzdravit

Potrat je nelehkou zkušeností, která se týká překvapivě vysokého množství žen. Proč překvapivě? A proč o potratech tolik nevíme a neslyšíme? Málokterá žena o své zkušenosti ráda mluví. A pokud se k němu navíc rozhodla dobrovolně, často se za svou volbu take stydí, a raději ji před okolím tají. Některé ženy o svém zážitku mlčí dlouhé roky, a nesou si v sobě toto bolestivé tajemství spolu s hlubokým pocitem provinění.

Jiné se na své miminko těšili, ale děťátko odešlo dříve, než stihlo dozrát.

Každá taková zkušenost bolí. A když pomineme často ne zcela snadné reakce těla, které se nakonec po určité době znovu zotaví a posílí, nezhojené rány zůstávají nadále v ženině psychice. Patří sem palčivý nebo i ne zcela uvědomovaný pocit ztráty, zármutku, selhání…

Jakkoliv to pro některou ženu může být obtížné, doporučuji o sých pocitech vědomě přemítat, dovolit si je, zapisovat a sdílet s lidmi, kteýrm důvěřuje. Pomáhá také komunikovat s nenarozeným miminkem, dát mu jméno a vnitřně se s ním rozloučit – formou myšlenky, dopisu nebo osobního ritualu.

Zkušenost potratu je uložená v paměti těla. Čím méně je přiznaná a vyjádřená, tím větší tendenci má se v těle “držet”. Ovšem spolu s tím sedí jako žába na prameni samotné životní  síly. Bolest je připravená se aktivovat obzvlášť ve chvílích, které vedou k navýšení životní energie. To může být například “jen” tanec či sport – spolu s tím, jak aktivujeme tělo, aktivujeme chtě nechtě i nevítané pocity. Podvědomou strategií se pak stává “zamrznutí” – celkové zabrždění sebe sama v životě, na rovině cítění, aktivity, sebevyjádření.

Fyzická i duševní bolest se pochopitelně může objevovat také v kontextu intimního života. Sexualita je významným posilovačem naší životní síly; rozproudí nám krev v žilách, zrychluje dech a spolu s tím opět oživuje žádané i nechtěné pocity. Navíc je dotek a kontakt v intimní oblasti provázaný i se zkušeností při potratu. A s každým milováním, které si dovolíme procítit, se i “zakonzervovaná” bolest dere na povrch. Proto mohou mít některé ženy tendenci se milování vyhýbat, nebo upřednostnňují akční a rychlý sex, který nemusí tolik procítit.

Vědomé i podprahové strádání řadu žen doprovází dlouhé roky, a brzdí tak požitek nejen z intimity a vztahu, ale ze života vůbec. Přitom existuje metoda, která během relativně krátké doby – může jít o dny či několik týdnů dle frekvence sezení a síle zkušenosti uložené v těle – rozpustí i mnohaletou bolest. Je nesrovnatelně efektivnější než dlouhé hodiny mluvené terapie, která může být také důležitou oporou v oblasti mentálního porozumění a smíření se, ale nedokáže uvolnit zkušenost z paměti těla.

K uzdravování traumatu z potratu – i mnoha dalších forem zranění na těle i duši různé intenzity – lze využít metodu vědomé práce s tělem v intimní oblasti, tzv. vaginální mapování. Zkušený masážní terapeut či sexological bodyworker přitom umožňuje ženě, aby se vědomě spojila s jednotlivými oblastmi své pochvy. Klientka má přitom příležitost objevit pomyslnou mapu svého prožívání. Na některých místech se může objevovat necitlivost, jinde potěšení, jinde fyzické nepohodlí a bolest (řezání, pálení, píchání…) – navzdory tomu, že není vyvíjen silný tlak ani řezavý podnět – a na dalších místech zase výrazné či slabší emoce, od smíchu přes smutek po zlost a frustraci. Vyškolený/á masážní terapeut/ka tyto reakce zná, a její/ jeho úlohou je s uklidňující ukotvenou přítomností dát ženě prostor, aby objevené pocity prožila a uvolnila z těla. Po sezení, a často již během sezení, následují pocity uvolnění, osvobození, přívalu energie a radosti. Mapováním se odstranila pomyslná “žába na prameni”.

Zpravidla využíváme sérii několika sezení, doporučujeme minimálně tři, během kterých žena zaznamená nezřídka ohromné posuny. Efekt vaginálního mapování mnohonásobně přesahuje rovinu sexuality. Žena se ve výsledku cítí silnější, ukotvená sama v sobě. Ví, kde se nachází a kam jde. Zná dobře své hranice a jasně dokáže rozpoznat a komunikovat své potřeby. Je spojená sama se sebou, se svou ženskou podstatou. To se pochopitelně obratem pozitivně zrcadlí v partnerství a všech dalších vztazích, na rovině seberealizace a pocitu významu, smyslu a radosti v životě. Spontánně narůstá pocit vděčnosti a sebepřijetí – přirozené lásky a úcty k vlastnímu tělu a prožitkům.

Vaginální mapování pomáhá i v řadě dalších situací. Ženy zaznamenaly vymizení bolesti při menstruaci. Zpracovaly trauma způsobené znásilněním. Uvolnily efekty chirurgických zásahů do těla. Nebo se “jen” zbavily snížené citlivosti a nedostatku potěšení v oblasti intimního života. To jsou pouze některé z mnoha.

Mnoho žen metoda vaginálního mapování zajímá pro své účinné výsledky. Ale je pro ně těžké si představit, že by sezení podstoupily s “cizím” člověkem, ať už profesionálně vyškolenou ženou či mužem. Nicméně pokud se odhodlají, během prvního sezení zjišťují, jak se v pro ně v představě nezvyklé situaci mohou cítit přirozeně a bezpečně. Zkušený odborník pracuje s tělem a intimitou člověka s ukotvující lehkostí, a tento postoj během krátké chvíle přechází i na klienta.

Další možností je, naučit metodu partnera. Školení vaginálního mapování v ČR probíhá formou víkendových seminářů pod vedením Denisy Palečkové a Richarda Vojíka, zpravidla 2-4x do roka. Postup je dále možné se naučit i formou individuální výuky v páru, případně i jednotlivě nebo v menší skupině.

Vaginální mapování je jednou z nejúčinnějších metod tzv. sexuologické práce s tělem – Sexological Bodywork. Studium této profese probíhá v ČR pod vedením Denisy Palečkové a Richarda Vojíka a se záštitou a za spoluúčasti zakladatele této profese Josepha Kramera letos již třetím rokem.

© Mgr. Denisa Říha Palečková, 2014

Denisa Říha Palečková
Přináší zcela nový pohled na intimitu a metody, jak tuto oblast využít pro zdraví, štěstí, partnerský život a osobní rozvoj. Díky svým kurzům, přednáškám a článkům pomohla od roku 2002 již mnoha tisícům lidí k radostnějšímu a naplněnému životu. Je známá především díky sestavení celostní smyslné masáže, která se u nás rychle rozšířila pod názvem tantrická masáž. Párům ukazuje, jak naplnit vztah láskou a vášní a být zamilovaní třeba i po 20 letech. Zakladatelka Školy celostní smyslné masáže, Školy šťastného partnerství, prožitkově-vzdělávacího centra ARKAYA® a výcviku CORE TOUCH® pro laiky i profesionály. Do Čech zavedla také tzv. vaginální mapování a léčení jizev. Vede také semináře pro ženy, které ženám pomáhají probudit lásku v sobě a k sobě, vést šťastný a harmonický život a prožívat radost a rozkoš skrze vlastní tělo. Z pohodlí domova se můžete učit a rozvíjet i díky jejím online programům Jak uspokojit ženu, Tajemství šťastného vztahu a Jak se otevřít do vztahu

Pravidelná inspirace
pro šťastný život a vztahy?

Vyplň svůj e-mail a nejnovější články a videa budou chodit přímo do Tvé schránky.

Regular inspiration
for your happy relationship

Fill in your email and the latest articles and videos will go straight to your inbox...

Komentáře