Záznam živého vysílání 

s Denisou Říha Palečkovou 

JAK BÝT

SEBE-VĚDOMÁ?

3 praktické kroky pro naplněný život & vztahy