K tomu, abychom spolu byli dlouhodobě šťastní, jen láska a dobrá vůle nestačí. Potřebujeme porozumět odlišnostem v komunikaci, vnímání a prožívání muže a ženy, abychom jinakost svého partnera nejen tolerovali, ale také si jí vážili a vzájemně se ve vztahu doplňovali a obohacovali.

 

Vítejte v online programu POLARITA

V PROGRAMU TI PŘEDÁM SVÉ ZNALOSTI

 • Co potřebujeme vědět, abychom byli ve vztahu s partnerem dlouhodobě šťastní?
 • Jak základní naladění muže a ženy ovlivňuje naše vztahy i naše milování?
 • Co je to polarita?
 • Jaké jsou rozdíly v oblasti vnímání, prožitku a vyjadřování muže a ženy (nejen v oblasti komunikace, ale také těla a milování)?

DOZVÍŠ SE TAKÉ, ŽE

 • Mužské a ženské tělo v oblasti sexuality prožívá jinak, má opačnou polaritu.
 • Ženské tělo je minusové, přijímající, je vyplňováno – důležitá plnost, mnohost.
 • Mužské tělo je plusové, dávající, penetrující, proniká a vyprazdňuje se – důležitá prázdnota a klid.
 • Ženy "zaciťují" - důležitý je vnitřní prožitek, propojování, napojení na druhé.
 • Muži se dívají a analyzují – velká část prožitku je založená na pozorování okolního světa.
 • U žen je oblast srdce plusová, dávající – ženy potřebují otevřít oblast srdce (emoce), aby se otevřely i v oblasti sexuality.
 • U mužů je oblast srdce minusová – nepotřebují nutně emocionální a vztahové propojení, mužské srdce se otevírá skrze sexualitu.

Úvodní video si můžeš stáhnout ve formátu MP3 a poslouchat kdykoli a kdekoli.