Lekce 2:
POLARITA NA ÚROVNI TĚLA

Video 1:

PÓLY ŽENSKÉHO A MUŽSKÉHO TĚLA

 • V jakých oblastech jsme jako muži a ženy přirozeně silní a aktivní?
 • Na základě čeho se jako muž a žena rozhodujeme a sbíráme informace?
 • Jak se můžeme jako partneři obohacovat skrze naši různost (polaritu) a využívat ji co nejefektivněji v běžném životě?

Pamatuj si...

 • Ženská a mužská těla mají plusové a mínusové oblasti a přitahují se podobně jako magnety.
 • Pro mužský princip je přirozené konání a akce, pro ženský princip bytí a spočívání.
 • Máme přirozenou tendenci být silní v tom, co je pro nás plusovou oblastí.
 • Mužské plusové aktivní zóny:
  POHLAVÍ = sexualita
  BRÁNICE = sebeprosazení, moc, místo ve světě
  KRK = vnější sebevyjádření
 • Ženské plusové aktivní zóny:
  BŘÍŠKO = vztahy, pocity
  HRUDNÍK (OBLAST SRDCE) = emoce, prožívání
  INTUICE (TŘETÍ OKO) = vnitřní vedení a vědění, vhled z vnitřní moudrosti
 • Jako muži a ženy máme jiný způsob zpracování informací a rozhodování.
 • Žena se rozhoduje na základě cítění skrze tělo.
 • Muž se rozhoduje pozorováním a analýzou dat, zkoumáním minulosti a zhodnocení dosavadních zkušeností.
 • Jeden princip doplňuje druhý a partneři se mohou skrze tuto různost obohacovat.
 • Žena cítí, co by se mělo stát, muž má v sobě průraznou sílu pro realizaci.

Začni už DNES...

 • Jako muž naslouchej hlasu svého rozumu, jako žena moudrosti vlastního těla.
 • Využívej jako muž intuici a cítění ženy, důvěřuj její schopnosti „vědět“ i bez analýzy a využívej tuto moudrost ve svém životě (běžném i pracovním).
 • Naslouchej nejen slovům ženy, ale sleduj také její tělesnou energii, která se u dané věci objeví (rozzáří se nebo zhasne).
 • Pokud chceš jako žena podpořit svého muže, aby pro tebe něco zařídil, je dobré odhalit pocity, které jsou s tím spojené, včetně bezbrannosti a zranitelnosti, které jsme zvyklé schovávat.
 • Pomoz ženě v situacích, kdy by musela aktivovat svou průraznou sílu. Tím jí dovolíš se více uvolnit ve svém těle a odměnou ti bude její záře, krása a radost.

Stáhni si ve formátu MP3 a poslouchej kdykoli a kdekoli.