Lekce 1:
POLARITA V OBLASTI KOMUNIKACE

„Nauč se znát a respektovat vnitřní svět svého partnera.

Rozdíly v oblasti vnímání, prožitku a vyjadřování muže a ženy ovlivňují mnoho oblastí v našem každodenním životě.

Jaké jsou ženské a mužské kvality?
Jak se liší konverzace muže a ženy a z čeho pramení problémy v komunikaci?
Proč je chybou motivovat partnera či partnerku tím, co bychom si přáli sami?