Obsah programu

„K tomu, abychom spolu byli dlouhodobě šťastní, jen láska a dobrá vůle nestačí.“

Potřebujeme porozumět rozdílnému vnímání, prožívání a komunikaci muže a ženy, a naučit se vážit si toho, jak skvěle se můžeme díky naší odlišnosti doplňovat.

„Nauč se znát a respektovat vnitřní svět svého partnera.“

Rozdíly v oblasti vnímání, prožitku a vyjadřování muže a ženy ovlivňují mnoho oblastí v našem každodenním životě.

„Přirozeně odlišná polarita je důležitá pro rovnováhu, živost a radost v těle i naplněný intimní život.“

Muži a ženy jsou přirozeně aktivní v jiných oblastech života a mají jiný způsob zpracování informací a rozhodování. Tím se skvěle doplňují.
„Pokud neumíme zacházet s negativními emocemi partnera, vytváříme odstup a zranění, které ničí vztah.“

Cirkulace emocí je nástrojem nejen pro chvíle konfliktu, ale vytváří propojení a polaritu i v mnoha dalších životních situacích.
„I když slyšíme stejná slova, díky životním zkušenostem si stejnou situaci nebo větu může každý z nás vyložit jiným způsobem.“

Komunikační rituál vytváří v běžném životě prostor pro hlubší porozumění, soucítění a pochopení perspektivy druhého bez nutnosti mít názorovou shodu či najít řešení.
„Zažívej konkrétní změny sám/sama v sobě, životě a vztahu.“

Seznam se se způsoby, jak rozvíjet sexualitu, intimitu, radost a potěšení ve svém těle nezávisle na tom, zda máš či nemáš partnera.

„Místo snahy druhého změnit, se nauč vážit si toho, jak skvěle se můžete díky vaší odlišnosti doplňovat.