Vítám tě a věřím, že ti tento program přinese mnoho inspirace, pomůže změnit pohled na ženskou sexualitu a spolu s tím přinese do tvého života pozitivní změny.

JAK Z PROGRAMU VYTĚŽIT MAXIMUM
pro tvůj vztah a intimní život

  • Online program ŠKOLA ŠŤASTNÉHO PARTNERSTVÍ je sestaven ze dvou samostatných částí - POLARITAVĚDOMÉ MILOVÁNÍ
  • Každá z těchto velmi komplexních částí je pro větší přehlednost rozdělena do několika lekcí,  každá lekce obsahuje 2 - 6 videí. 
  • Můžeš začít kteroukoli z těchto částí, doporučuji ale dodržovat pořadí lekcí a videí, díky kterému získáš nejlepší možný výsledek programu. Lekce i videa na sebe obsahově volně navazují.
  • Každé video je k dispozici také jako MP3 ke stažení, takže je můžeš poslouchat i na cestách.
  • Pokud máš nějaké dotazy, využij uzavřenou FB skupinu Škola partnerského štěstí nebo napiš na: info@denisapaleckova.cz

ŠKOLA ŠŤASTNÉHO PARTNERSTVÍ
se skládá ze dvou programů:

„K tomu, abychom spolu byli dlouhodobě šťastní, jen láska a dobrá vůle nestačí.“

Potřebujeme porozumět odlišnostem ve vnímání, prožívání a vyjadřování muže a ženy (tzv. polaritě) nejen v oblasti komunikace, ale také na úrovni těla a milování.
„Každý intimní vztah se po několika měsících změní...“

„Pokud lépe porozumíš své ženě a ona bude mít prostor se vyjádřit v běžném životě, pak si dovolí ti více důvěřovat a otevřít se hlubokým prožitkům i v intimitě."